11listop 1szkola 2przedszkolepan 78157851_512558066267191_3920122672326901760_n DSC_0745 Obraz1 Obraz2 Obraz4 bieg piernik piosenka1 urodziny
godlo_polski.svg.png

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
facebook_page_plugin

DRODZY UCZNIOWIE!

            Stoicie przed trudnym wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej. Jest to też trudny etap dla Waszych rodziców. Aby udało się Wam dostać do wybranej szkoły, należy przejść przez narzucony procedurą naboru proces rekrutacyjny.

            Wybór szkoły bywa stresujący. Pamiętaj jednak, że podczas podejmowania decyzji możesz liczyć na osoby wokół Ciebie.

Przy wyborze szkoły należy zwrócić uwagę:

 

  • Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych tj.

- liceum ogólnokształcące;

- technikum;

- branżowej szkoły I stopnia

Najważniejsze informacje :

  • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można złożyć od 17 maja do 21 czerwca 2021r.
  • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021r do 14 lipca 2021r.
  • Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną ogłoszone 22 lipca 2021r.
  • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021r.
  • W terminie od 23 lipca 2021r. do 30 lipca 2021r w przypadku kandydatów zakwalifikowanych należy złożyć potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe należy złożyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
  • W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.
  • Nieprzedłożenie do 24 września 2021r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Link do harmonogramu postępowania rekrutacyjnego ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki:

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 

Joomla Template by Joomla51.com